Bu kısımda temel python dersler notları ve videoları yer alacaktır

  1. Python Hakkında Genel Bilgiler Sunu | Word | PDF |