Kurulum İşlemleri

 • Yükleme
  • Sunucu Gereklilikleri
  • Laravel Yükleme
  • Konfiggürasyon
 • Web Sunucu Konfigürasyonu
  • Güzel Adresler

#Kurulum
Görsel bir öğrenen misiniz?  Laracasts frameworke yeni başlayanlar için eksiksiz ve ücretsiz bir giriş sağlar.

Sunucu Gereklilikleri

Laravel frameworkte bir kaç sistem gerekliliği vadır. Tabi,tüm bu gereklilikler Laravel Homestead sanal makinası tarafından sağlanır, bu nedenle şiddetle önerilir ki siz Homestead’i yerel bir Laravel geliştirme ortamı olarak kullanabilirsiniz.

Ancak, Eğer siz Homestead kullanmıyorsanız,  sunucunuzun aşağıdaki gereklilikleri karşıladığından emin olmalısınız.

 • PHP >= 7.0.0
 • OpenSSL PHP Eklentisi
 • PDO PHP Eklentisi
 • Mbstring PHP Eklentisi
 • Tokenizer PHP Eklentisi
 • XML PHP Eklentisi

Laravelin Kurulumu

Laravel komutlarını yönetmek için Composer kullanır. Bu yüzden, Laravel kullanmadan önce, Makinanıza Composer yüklendiğinden emin olmalısınız.

Laravel Installer Aracılığı ile Kurulum

Önce, Composer kullanarak Laravel Installer yükleme:

composer global require "laravel/installer"

$ PATH içinde Composer’ın sisteminizde vendor bin dizini koyduğundan emin olun, böylece laravel sistem tarafından çalıştırılabilir. Bu dizin işletim sisteminiz üzerinden farklı yerde olabilir; Ancak,

Make sure to place composer’s system-wide vendor bin directory in your $PATH so the laravel executable can be located by your system. This directory exists in different locations based on your operating system; however, Bazı bilinen yerler şunlardır:

 • MacOS: $HOME/.composer/vendor/bin

 • GNU / Linux dağıtımı: $HOME/.config/composer/vendor/bin

Kurulumdan sonra, laravel new  komutu sizin belirlediğiniz dizine güncel bir laravel kurulumu oluşturur. örneğin,  laravel new blog komutu blog isminde laravelin tüm bileşenlerini içeren yeni bir laravel kurulumu yapar.

laravel new blog

Composer Aracılığıyla Proje Oluşturma

Alternatif olarak, terminal üzerinde Composer create-project komutuyla laravel kurulumu yapılabilir.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

Yerel Geliştirme Sunucusu

Eğer PHP’yi yerel olarak yüklediyseniz ve uygulamalarınız üretmek için PHP’nin dahili sunucusunu kullanmak istiyorsanız serve Artisan  komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, http: // localhost: 8000 adresinde bir geliştirme sunucusu başlatacaktır:

php artisan serve

Tabi , daha güçlü geliştirme seçenekleri Homestead ve Valet sayesinde sağlanabilir.

Configuration (Yapılandırma)

Public Directory (Genel Dizin)

Laravel’i kurduktan sonra, web sunucunuzun belge / web kök dizini genel dizin olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Bu dizindeki index.php, uygulamanıza gelen tüm HTTP isteklerinin ön denetleyicisidir.

Configuration Files (Yapılandırma Dosyaları)

laravel Framework için tüm yapılandırma dosyaları config dizini içinde saklanmaktadır. Her bir seçenek belgelenmiştir, Böylece.  size sunulan seçeneklerle tüm dosyaları incelemekten çekinmeyin ve aşina olun.

Directory Permissions (Dizin İzinleri)

Laravel kurulumu yapıldıktan sonra, bazı izinlerin yapılandırılmasına ihtiyaç duyulur. Dizinlerdeki storage ve bootstrap/cache dizinleri web sunucu tarafından yazılabilir olamalıdır yoksa Laravel çalışmayacaktır. Eğer Homestead sanal makina kullanılırsa, bu izinler zaten ayarlıdır.

Application Key (Uygulama Anahtarı)

Kurulum yapıldıktan sonra yapılması gereken sonraki işlem, rastgele bir metinle uygulama anahtarı  ayarlamaktır.  Eğer kurulumu Composer veya Laravel installer aracılığı ile yaptıysanız, the php artisan key:generate command komutu ile bu anahtar zaten ayarlanmıştır.

Genellikle, bu dizi 32 karakter uzunluğundadır. Anahtar, .env ortam dosyasında ayarlanabilir. .env.example dosyasını .env olarak yeniden adlandırmadıysanız, şimdi yapmanız gerekir. Eğer uygulama anahtarı ayarlanmadı ise sizin kullanıcı oturumu ve diğer şirelenmiş verileriniz güvenli olmayacaktır.

Ek Yapılandırmalar (Additional Configuration)

Laravel bu kısımlar dışında diğer yapılandırmalara neredeyse hiç ihtiyaç duymaz. Siz geliştirmeye başlamak için özgürsünüz. Ancak,  config/app.php  dosyasını ve bu dökümanları gözden geçirmelisiniz. Döküman birkaç seçenek içerir, örneğin timezone ve locale ve siz kendi uygulamanıza değiştirebilirsiniz.

Siz ayrıca laravelin bir kaç ek bileşenini yapılandırmak isteyebilirsiniz, örneğin:

Web Sunucu Yapılandırma (Web Server Configuration)

Url’lerin Güzelleştirilmesi

Apache

Laravel, public dizininde /.htaccess dosyası içerirki index.php olmaksızın URL’ler sağlar. Apache ile Laravel hizmet vermeden önce, Before serving Laravel with Apache, mod_rewritemodule açıldığından emin olun, böylece  .htaccess dosyası sunucu tarafından yetkilendirilir.

Laravel ile birlikte gelen .htaccess dosyası Apache yüklemenizle çalışmazsa, şu alternatifi deneyin:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Nginx

Eğer  Nginx kullanılıyorsa, sitenizin yapılandırmasında aşağıdaki kod parçası tüm istekleri index.php ön denetleyicisine yönlendirecek.

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Tabiki,  Homestead ve Valet kullanıldığında, Yapılandırılmış URL’ler otomatik yapılacaktır.

 

 

Tags: ,